Tính khối lượng các loại thép dựa theo khối lượng riêng của thép

Published by Admin on

Khối lượng riêng của thép là khối lượng tính trên một đơn vị thể tích của vật chất đó và khối lượng riêng của thép tiêu chuẩn là 7.850 kG/m3 hay 7,85 tấn/m3. Nhưng tùy thuộc vào hình dáng, kích thước của thép ví dụ như thép tròn, thép hình, thép tấm, thép ống mà sẽ có cách tính khối lượng khác nhau. Công thức tính khối lượng thép xây dựng được quy đổi từ cây sang kg thế nào, áp dụng công thức nào cho từng hình dạng thép. Dưới đây là cách tính khối lượng của thép dựa theo khối lượng riêng áp dụng cho từng hình dạng của thép.

Công thức tính khối lượng của thép

Nếu chỉ cần con số mang tính gần đúng thì khi tính toán khối lượng của thép bạn có thể sử dụng công thức chung dưới đây để tính:

Khối lượng (kg) = 7.850 (khối lượng riêng của thép) x Chiều dài L x Diện tích mặt cắt ngang A

Công thức tính khối lượng cây thép tròn

Công thức tính khối lượng cây thép tròn

Trong đó:

m là khối lượng riêng của cây thép ( kg )

7850: khối lượng riêng của thép ( kg/m3)

L: chiều dài của cây sắt tròn ( m )

pi = 3.14

d: đường kính của cây thép ( m )

A là diện tích cây thép tròn = 3.14 * d2/4

Công thức tính khối lượng của thép hộp

Đối với những vật liệu bằng thép dạng hộp thì việc tính toán khối lượng thép sẽ giúp bạn hạch toán vật tư và ước tính các loại vật tư khác. Có nhiều công thức tính khối lượng thép hộp ra kg khác nhau, bạn có thể áp dụng một số công thức dưới đây:

Cách tính khối lượng thép hộp chữ nhật ra kg

Hiện nay, thép hộp hình chữ nhật được dùng phổ biến nhất hiện nay. Cách tính khối lượng của thép hộp chữ nhật như sau:

Khối lượng thép (kg) = [ 2 x T(mm) x{ A1(mm)+ A2(mm) }- 4 x T(mm) x T(mm)] z tỷ trọng (g/ cm3) x 0,001 x L(m).

Trong đó:

T là độ dày của thép

W là chiều rộng của thép chữ nhật

L là chiều dài của hộp thép

A: Cạnh

A1: Cạnh 1

A2: Cạnh 2

  1. D là đường kính trong
  2. D là đường kính ngoài
Thép hộp hình chữ nhật được dùng phổ biến nhất hiện nay

Thép hộp hình chữ nhật được dùng phổ biến nhất hiện nay

Ví dụ: thép hộp chữ nhật có kích thước 13 x 26 x 0.8 mm (6m/ cây) thì tính khối lượng ra kg như sau:

Khối lượng thép (kg) = ( 2 x 0,8 x (13+ 26) – 4 x 0,8 x 0,8) x 7,85 x 0,001 x 6 = 2,82 (kg).

Cách tính khối lượng thép hộp hình vuông ra kg

Thép hộp vuông cũng có rất nhiều cách tính để quy ra khối lượng là kg. Thông số của thép hộp vuông rất nhiều và không phải ai cũng có khả năng nhớ được khối lượng của từng loại thép hộp. Khi áp dụng công thức dưới đây để tính thì việc ước lượng vật liệu sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Ví dụ: Cần tính khối lượng của 1 cây thép hộp vuông 6m có kích thước 30 x 30 x 2 (mm) với các thông số: chiều ngang: 30 x 30 (mm), kích thước ngoài: 30 x 30(mm), Kích thước trong: 26 x 26 (mm) thì chúng ta sẽ tính được tiết diện là:

Diện tích cắt ngang = (30 x 30 – 26 x 26) =224( mm2) =0.000224( m2)

Dựa vào khối lượng riêng của thép là 7850( kg/m3) thì suy ra khối lượng 1m thép hộp vuông sẽ là: 0.000224 x 1 x 7850 = 1.7584( kg/m )

Vậy khối lượng hộp thép vuông 6m sẽ là: 1.7584 x 6 = 10.5504( kg)

Cách tính trên khá đơn giản và cho độ chính xác cao vì vậy bạn có thể tự tính và đề phòng gian lận khi mua hàng cũng như tính toán khối lượng vật liệu khi xây dựng chính xác hơn.

Cách tính khối lượng thép ống

Với thép dạng ống thì cách tính cũng không có gì quá phức tạp, chúng ta sẽ dựa vào đường kính, độ dày, tỷ lệ của thép so với các chất liệu khác trong ông và chiều dài cây thép là có thể tính được dễ dàng.

Tính khối lượng thép dạng ống cũng khá đơn giản

Tính khối lượng thép dạng ống cũng khá đơn giản

Cụ thể, khi tính khối lượng thép ống sẽ áp dụng công thức sau:

M = 0.003141 x T x (D – T) x A x L (kg)

D là đường kính ngoài của ống thép (mm)

T là độ dày thành ống (mm)

A là tỷ trọng của thép và các vật liệu có trong ống thép( cụ thể tỷ trọng của thép là 7,85 g/cm3; inox là 7,93 g/cm3)

L là chiều dài cây thép (m)

Ví dụ cần tính khối lượng thép ống D60 dày 2.77 mm và dài 4m thì đường kính ngoài ống của D60 sẽ là D = 60.3 mm, T = 2.77 mm, A thép = 7,85 g/cm3, L = 4 mét thì khối lượng của thép ống sẽ là

M = 0.003141 x 2.77 x (60.3 – 2.77) x 7.85 x 4 = 23.576 Kg

Biết khối lượng của thép sẽ giúp bạn có thể ước lượng được vật liệu cần dùng

Biết khối lượng của thép sẽ giúp bạn có thể ước lượng được vật liệu cần dùng

Ngoài những cách tính khối lượng của thép trên còn rất nhiều cách tính khác nhưng khá phức tạp. Vì vậy, nếu không cần con số quá chi tiết thì bạn có thể áp dụng những công thức đơn giản như trên.

Với những cách tính khối lượng thép dựa vào khối lượng riêng của thép áp dụng cho những loại thép có hình dạng khác nhau như trên hy vọng sẽ giúp bạn có thể tính toán để ước lượng khi xây dựng. Khi tính được khối lượng của thép sẽ còn giúp bạn có thể kiểm tra được xem vật liệu thép mình mua có đảm bảo khối lượng hay không, đơn vụ cung cấp có uy tín hay không,…

Bản quyền © 2018 thuộc CÔNG TY KẾT CẤU THÉP VSTEEL