Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Văn phòng:
P 1010 tòa B, TSQ, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội


Nhà máy:
Khu CN Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội


Tel:
0902.559 555


Email:
ketcauthepvsteel@gmail.com


Hotline:
0902.559 555

Bản quyền © 2018 thuộc CÔNG TY KẾT CẤU THÉP VSTEEL